0000

0000

Slide

Slide

CHAT ROOM !!

Syarat & Kelayakan


Syarat dan Kelayakan Pelatih Akademi FTC :  • Pelatih Akademi FTC adalah warganegara Malaysia 
  • Had umur pelatih bagi kategori Ahli Isi Rumah (AIR) adalah 15-35 tahun.
  • Had umur pelatih bagi kategori Ketua Isi Rumah (KIR) dan Suri Rumah (SR) adalah dibawah umur 65 tahun.
  • Keupayaan mininmum dalam membaca, menulis dan mengira (3M).
  • Mempunyai tahap kesihatan yang membenarkan mereka mengikuti sehingga tamat kursus latihan yang disediakan.
  • Tumpuan utama kepada pelatih/peserta yang belum  mengikut latihan kemahiran mana-mana institusi latihan.
  • Pelatih/peserta yang telah tamat Tahap 1 dan berpotensi untuk meneruskan pengajian ke Tahap 2 di tempat latihan yang sama atau lain - lain tempat latihan.

No comments:

Post a Comment