0000

0000

Slide

Slide

CHAT ROOM !!

Misi ,Visi & Objektif
VISI

Menjadi Pusat Pembangunan Kecemerlangan Agenda Transformasi Luar Bandar Global


MISI

Membangunkan individu dan masyarakat yang akan menyumbang kepada peradaban warganegara global melalui strategi dan program yang berkesan serta berkualiti.OBJEKTIF


Felcra Training and Consultancy (FTC) merupakan sebuah anak syarikat milik penuh Felcra Berhad yang bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan pendidikan dan latihan menerusi Agenda Sosial Ekonomi Luar Bandar dan mampu melahirkan peserta yang mempunyai nilai kebolehan yang tinggi.

No comments:

Post a Comment