0000

0000

Slide

Slide

CHAT ROOM !!

Organisasi
LOGO RASMI FTC

FELCRA Training & Consultancy(FTC)  merupakan anak syarikat  subsidiari  milik  penuh  FELCRA  Berhad  yang  diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program-program latihan dan acara rasmi FELCRA Berhad. FTC juga telah diberi amanah untuk menjadi pelaksana program latihan dibawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) dan beberapa kementerian lain. Dengan tanggungjawab ini FTC telah menubuhkan Akademi FTC ini sebagai pelaksana program di bawah KKLW dan beberapa kementerian lain.

No comments:

Post a Comment